Первоначальные названия улиц Риги


Выбор таблицы по первой букве сегодняшнего названия улицы:

A - В - С - Č - D - E - Ē - F - G - Ģ - H - I - Ī - J - K - Ķ - L - Ļ - M - N - Ņ - O - P - R - S - Š - T - U - Ū - V - Z - Ž

Сегодняшнее название Промежуточное название Название на русском языке (в период до 1918 года)
Название на немецком языке
Babītes iela     Babitstrasse
Babītes iela Akāciju iela 1937    
Bādes iela Maudas iela (1928) Купальный переулок Badestrasse
Bagāto iela Grēcinieku iela 16 gs. 1990    
Baibas iela      
Baikāla iela Pēterupes iela 1923,1944 Байкальская улица  
Bajāru iela Hercena iela 1950   Bajahrenstrasse
Bākas iela Murdu iela    
Bākas iela Vēlavu iela 1962    
Bākūžu (Bakužu) iela      
Balasta dambis   Баластная дамба Ballastdamm
Balasta Iela Mazais Balasta dambis 199? Баластный переулок Ballaststrasse
Balbieru iela skat. Bārddziņu iela    
Baldones iela   Балдонская улица Baldohnsche Strasse
Baložu iela Bu|ļu muižas iela [1700/01] Голубиная улица Taubenstrasse Bullenhöfsche Strasse
Baložu iela Kaņepju iela 1925    
Baltā iela Baltās muižas iela 11868! Веисенгофская улица Weissenhöfsche Strasse
Baltāsbaznīcas iela Lašu iela 1940,1944 Baznīcas iela {1930!   Strasse der Weissen Kirche
Baltās muižas iela Baltā iela 1938 Вейсенгофская улица Weissenhöfsche Strasse
Baltezera iela     Weisser See Strasse
Baltijas iela Austuves iela 1923 Балтийский переулок Baltische Strasse
Baltinavas iela      
Balvu iela Kijevas iela {1898/991 Киевская улица Bolwasche Strasse Kiewsche Strasse
Bangotnes iela Bangu iela 1953,199?    
Bangu iela Bangotnes iela 1961    
Bangu iela      
Baņutas iela      
Baraviku iela      
Bārbeles iela   Барбернская улица Barbernsche Strasse
Bārddziņu (Balbieru) iela   Цырюльный переулок Barbierstrasse
Bāriņu iela Andreja Stučenk'o 1974 Сиротская улица Waisenstrasse
Barkavas iela -    
Bārtas iela Fridriha Candera iela 1962   Bartausche Strasse
Bārtavas Iela Fridriha Candera iela 1962 Бартауская улица Bartausche Strasse
Baseina iela Rindzeles iela {19211 Rindzeles muižas iela {1911! Риндзельская улица Beckenstrasse Rindselnsche Strasse
Baseina iela   Бассейная улица  
Basteja bulvāris Padomju bulvāris 1941,1944 Vācu Ordeņa gatve 1942-1944 Zigfrīda Meierovica bulvāris 1929 Бастионный бульвар Bastei Boulevard Deutschordensring
Basteja laukums   Бастионная площадь Basteiplatz
Basu (Bāzes) iela   Бассенская улица 4 Bassensche Strasse Bassenhöfsche Strasse
Nosaukums Citi nosaukumi Latviešu vai. Krievu val. Vācu vai.
Batarejas iela Jātnieku iela 1925    
Bātasl -es) iela   Батенская улица Battensche Strasse
Baterijas (Batarijas) iela   Бате(а)рейная улица Batteriestrasse
Baumana skvērs      
Bauskas (ceļš) iela   Баусская улица Bauskesche Strasse
Baznīcas iela Trijādības iela 1990   Kirchenstrasse
Baznīcas iela Baltāsbaznīcas iela 1932, 1942-1944,1996    
Baznīcas iela Eduarda Veidenbauma iela 1941,1944 Ļaudona iela 1942-1944 Jaunās Baznīcas iela 1813 Церковная улица Kirchenstrasse Laudonstrasse Neue Kirchenstrasse
Baznīcas izbrauce Poļu gāte 1987   Kirchen Ausfahrt
Beberbeku iela   Беббербекская улица Bebberbecksche Strasse
Beberbeķu 5., 6., 7., 9. līnijas     Bebberbecksche Linien
Bebrenes iela      
Bebru iela   Бобровая улица Biberstrasse
Beķerejas iela skat. Maiznīcas iela    
Bekeru iela skat. Maiznieku iela    
Belinska iela Bergenas iela 1911,1990    
Beļļumuižas (Bukultu muižas) Iela Bukultu iela (19211,1923 Белленгофская улица Bellenhöfsche Strasse
Bēnes iela Priedkalna iela 1924,1944,1992 Бененская улица Behnensche Strasse
Bēnes iela   Бененская улица Behnensche Strasse
Benkusalas iela Biekēnsalas iela 1923 Бенкенсгольмская улица Benkensholmsche Strasse
Berenhofas iela skat. Lāčmuižas iela    
Bergenas (Berģenes) iela Belinska iela 1950   Bergensche Strasse
Bergmaņa iela Ernsta Bergmaņa iela 1987    
Berģes muižas Iela Rāmuļu iela 1938 Бергсгофская улица Bergshöfsche Strasse
Berģu iela      
Bernātu iela     Bernahtensche Strasse
Bērnudārza Iela Annas Sakses iela 1983    
Bērnudraugu iela 1936 daļa Nesaules iela Varoņu iela 1936    
Bērnu parks Saules dārzs (1943), 1963    
Bērzaunes (Berzones) iela Bērzu Iela (1900) Берзонская улица Березовая улица Bersohnsche Starsse Birkenstrasse
Bērzkalnes iela      
Bērzkalnu iela      
Bērzlapu iela      
Bērzmuižas iela Augstrozes iela 1938 Биркенгофская улица Birkenhöfsche Strasse
Bērzpils iela Pliskavas iela (19021 Псковский переулок Pleskauer Strasse
Bērzu aleja Aizsaules iela 1932, 1990    
Bērzu iela Bērzaunes iela 1902,1923 Березовая улица Birkenstrasse
Bērzu iela Popes iela 1932    
Bērzu iela Meteora iela 1961 Березовая улица Birkenstrasse
Bērzumuižas iela Ābolu iela 1924 Биркенгофская улица Bershöfsche Strasse
Bērzupes iela     Elisenhötsche Strasse
Beverīnas iela   Бевернская улица Beverinstrasse (Bewernsche Strasse)
Bezdelīgu iela Lielā Bezdelīgu iela [1880/83] Ласточковая улица Большая Ласточковая улица Schwalbenstrasse Grosse Schwalbenstrasse
Bezdievju iela Jēzusbaznīcas iela 1885,1942,1991    
Bezvārda iela   Безименный переулок Namenlose Strasse
Bibliotēkas iela Aglikāņu iela 1861, 1989    
Biekensalas iela Beņķusalas iela [1917] Бенкенсгольмская улица Benkensholmsche Strasse
Biešu iela   Репная улица Rübenstrasse
Bikstu iela   Бикстенская улица Bixtensche Strasse
Biķernieku iela   Биккернская улица Bickernsche Strasse
Birģe muižas iela 1938 pievienota Graudu ielai Биргельсгофская улица Bürgelhöfsche Strasse
Birzes iela Viesnīcas iela   Hainstrasse
Birzgales iela     Birsgallensche Strasse
Birztalu iela      
Biržu iela      
Bīskapa gate Darvina gāte 1940,1944 Patversmes izbrauce [1864] Bīskapa izbrauce 16. gs. Богадельный (Богадательный)выезд Stiftsausfahrt Bischofs Ausfahrt
Bīskapa gāte Muzeja iela 1950    
Bīskapa izbrauce Bīskapa gāte 1923,1942-1944   Bischofs Ausfahrt
Bīskapa sēta Jāna sēta 1902    
Bīskapa(-u) iela Darvina iela 1940,1944 Lielā Bīskapa iela {1852) Епископская улица Bischofstrasse Grosse Bischofstrasse
Bismarka iela Merķeļa iela 1923,1944   Bismarckstrasse
Bišu iela Lielā Bišu iela {1846} Пчельная улица Большая Пчельная улица Bienenstrasse Grosse Bienenstrasse
Bitera iela 1987pievienota Dumbrāja ielai Битерская улица Bitterstrasse
Blaumaņa iela skat. Rūdolfa Blaumaņa iela    
Blāzmas iela      
Blīdenes iela Priedaines iela 1928 Блиденская улица Bliedensche Strasse
Blieķu iela 1885-1933 Nikolaja (Kr. Valdemāra) ielas dala skat. Aristida Briāna iela   Bleichstrasse
Blieku Vārtu iela Maiznīcas iela {1921}   Bleichpfortenstrasse
Boju iela      
Bolderājas iela   Больдерааская улица Bolderaaer Strasse
Bolderājas iela Ārijas iela 1932    
Bornes iela Kaplavas (Koplavas) iela 1923,1938 Борнская улица Bornsche Strasse
Borovska iela Priedkalna iela 1924,1944,1992    
Botāniskā Dārza iela Bruņinieku iela 1859, 1990 (topā ar Karātavu ielu)   Botanische Gartenstrasse
Bramberģes iela Brandeburgas iela [1902] Бранденбургская улица Brambergshöfsche Strasse Brandenburge'r Strasse
Brandenburgas Iela Bramberģes iela 1923 Бранденбургская улица Brandenburger Strasse
Braslas iela     Braslestrasse
Bredbeka iela Kungu iela 1802,1942-1944,1991    
Brēmiešu iela skat. 11. novembra krastmala Бремерская улица. Bremerstrasse
Briežu iela Stirnu iela 1932    
Briežu iela Skujienes iela 1936    
Brigādes iela      
Brigges iela Gatartas iela 1961 Брюгге улица Brüggestrasse
Briņģu (Briņķu) iela   Бринкенская улица Brinkensche Strasse
Brīvdabas iela      
Brīvības bulvāris (no Basteja bulvāra līdz Elizabetes Ielai) Ļeņina iela 1950 (kopāarKaļķu ielu, Brīvības ielu un gatvi^ Ādolfa Hitlera aleja 1942-1944 Aleksandra bulvāris 1870 Lielā Aleksandra iela 1861 Aleksandra ielas dala 1859 Алексадровский бульвар Freiheits Boulevard Adolf Hitler Alee Alexander Boulevard Grosse Alexanderstrasse
Brīvības gatve Ļeņina iela 1950 (topā ar Kaļķu ielu, Brīvības ielu un bulvāri) Vidzemes gatve 1942-1944 Vidzemes šoseja 1923 Pēterburgas (Petrogradas) šoseja (1868) Петербургское (Петроградское) шоссе Llvländlsche Landstrasse Petersburger Chaussee
Brīvības iela (no Elizabetes ielas līdz Gaisa tillam) Ļeņina iela 1950 (kopā ar Ķa\ku ielu, Brīvības gatvi un buIvarij Ādolfa Hitlera aleja 1942-1944 Lielā Aleksandra Iela 1861 Aleksandra iela ap 1818 Александровская улица Freiheits Strasse Adolf Hitler Strasse Alexanderstrasse Grosse Alexanderstrasse
Brīvkorpusa iela Vidus iela 1885.1944   Freikorpusstrasse
Brīvzemnieka iela Friča Brīvzemnieka iela 1987   Brlevzemneekstrasse
Brocēnu iela   Броценская улица Brotzensche Strasse
Brucenes (BrDcenes) iela     Hüttenstrasse
Brūkleņu iela Dzērbenes (Dzērbeņu) Iela [1902] Дзервенская улица Brucklensche Strasse Strickbeeren Strasse Dsehrwensche Strasse
Brūkleņu iela Upeņu iela {19301    
Bruknas iela     i Bruckensche Strasse
Brunavas iela      
Bruņinieku iela Sarkanarmijas iela 1944 Jorka iela 1942-1944 Sarkanās Armijas iela 1940 Aizsargu Iela 1935 izveidota no Karātavu ielas un Botāniskā Dārza ielas Рыцарская улица Ritterstrasse Yorkstrasse •
Bruņniecības laukums dala no Klostera iela   Ritterschaftsplatz
Brusu iela   Брусовый (Брусковый) переулок Brussenstrasse
Brūveru iela skat. Aldaru iela    
Brūžu iela     Brauereistrasse
Buhtes iela skat. Līča iela    
Bukaišu iela Bukaišu muižas iela {19001 Фокенгофская улица Fockenhöfsche Strasse
Bukaišu muižas iela Bukaišu iela 1923 Фокенгофская улица Fockenhöfsche Strasse
Bukas iela      
Bukultu iela Beļļumuižas (Bukultu muižas) Iela [1902] Белленгофская улица Bukultensche Strasse Bellenhöfsche Strasse
Bukultu muižas iela skat. Beļļumuižas iela    
Bultu iela      
Bullu iela Valentīnas Tereškovas iela 1963 Buļļu muižas iela [1880/83] Булленская улица Bullensche Strasse
Bullu muižas iela Baložu iela {18461,1885   Bullenhöfsche Strasse
Bullu muižas iela Buļļu iela 1923,1990 Булленская улица Bullenhöfsche Strasse
Bumbieru iela      
Bungu iela Trumuļu iela   Trommelstrasse
Burhardmuižas iela Mežciema iela 1938    
Buršu iela Zemeņu iela 1950 Молодецкая улица Burschenstrasse
Burtnieku iela     Budnecksche Strasse
Buru (Zēģeļu) iela   Парусная улица Segelstrasse

Выбор таблицы по первой букве сегодняшнего названия улицы:

A - В - С - Č - D - E - Ē - F - G - Ģ - H - I - Ī - J - K - Ķ - L - Ļ - M - N - Ņ - O - P - R - S - Š - T - U - Ū - V - Z - Ž