Первоначальные названия улиц Риги


Выбор таблицы по первой букве сегодняшнего названия улицы:

A - В - С - Č - D - E - Ē - F - G - Ģ - H - I - Ī - J - K - Ķ - L - Ļ - M - N - Ņ - O - P - R - S - Š - T - U - Ū - V - Z - Ž

Сегодняшнее название Промежуточное название Название на русском языке (в период до 1918 года)
Название на немецком языке
Kabiles iela   Кабиленская улица Kabillenche Strasse
Kadiķu iela Kazarmu(-es) iela [1867] Можжевельная улица Kaddickstrasse Wacholderstrasse . Kasernenstrasse
Kahovkas iela Jana Grestes iela 1996    
Kaibalas iela     Kaibelnsche Strasse
Kaiju iela Lielā Kaiju iela {1928] Чаячья улица Möwenstrasse
Kaimiņu iela Trokšņa iela   Nachbarstrasse
Kaivas iela      
Kājnieku iela Lomonosova iela 1950   Infanteriestrasse
Kaktu iela   Угловой переулок Winkelstrasse
Kaktusu iela      
Kaķasēkļa (Katkeseķeles) dambis sākuma posms Katrīnas dambim Каткесекельская дамба Katkesekel Damm
Kalēju iela Dzelzs iela 1925    
Kalēju iela Eduarda Smilga iela 1966   Schmiedestrasse
Kalēju iela Ģertrūdes iela 1885,1990   Schmiedestrasse
Kalēju iela Gundegas iela 1925    
Kalēju iela Laktas( u) iela 1885,1923   Schmiedestrasse
Kalēju iela Lielā Kalēju iela 19. gs./ 20. gs. s. Кузнечная улица Большая Кузнечная улица Schmiedestrasse Grosse Schmiedestrasse
Kalēju iela Rozena iela 1923    
Kalēju iela Žaņa Lipkes iela 1998   Schmiedestrasse
Kalētu iela      
Kalkūnes iela 1959 pievienota Cēres ielai Калкунская улица Kalkuhnensche Strasse
Kalmju iela Raulu iela ?    
Kalmju iela      
Kalna iela Lielā Kalna iela (1846} Большая Горная улица Bergstrasse Grosse Bergstrasse
Kalna iela Augļu iela 1885   Bergstrasse
Kalna iela Embūtes (Embotes) iela {1896/97}, 1923 Горная улица Bergstrasse
Kalna iela Kivulu iela 1885   Bergstrasse
Kalna iela Lazdonas iela 1923   Bergstrasse
Kalna iela Strazdu iela 1885   Bergstrasse
Kalna iela Vītolu iela 1923   Bergstrasse
Kalna iela Žubīšu! tes) iela 1885,1923   Bergstrasse
Kalnciema (ceļš) iela   Кальнецемская улица Kalnzeemsche (Landstrasse) Strasse
Kalnciema 1. līnija 1938 pievienota Vecmīlgrāvja iela    
Kalnciema 2. līnija Vecmīlgrāvja 1. līnija 1938    
Kalnciema 3. līnija Staru iela 1938    
Kalnciema 4. līnija skat. Augusta Dombrovska iela 1938pievienota Vecmīlgrāvja 4. līnija    
Kalnciema 5. līnija Ziemeļblāzmas iela 1938    
Kalnciema 6. līnija Pauguru iela 1938    
Kalnciema 1. šķērslīnija Martas Rinkas iela 1994    
Kalnciema 2. šķērslīnija Kāvu iela 1938    
Kalnciema 3. šķērslīnija Sniega iela 1938 j.  
Kalnciema 4. šķērslīnija Stiebru iela 1938,1964    
Kalnciema 5. šķērslīnija Kalngales iela 1938    
Kalnciema 6. šķērslīnija Ledus iela 1938    
Kalngales iela Kalnciema 5. šķērslīnija [1935]   Anbergensche Strasse
Kalnmuižas iela Rāmuļu iela 1938    
Kalnu iela Kangaru iela 1925    
Kalnu iela Pakalnes iela 1961    
Kalpaka bulvāris Komunāru bulvāris 1941,1944 Kalpaka iela 1942-1944 Totlēbena bulvāris 1885 (Esplanādes iela kopā ar Esplanādes bulvāri) Тотлебена бульвар Kalpaksstrasse Todleben Bouleward
Kalpaka iela Kalpaka bulvāris 1923,1991   Kalpaksstrasse
Kalsnavas iela     Kalzenausche Strasse
Kaltuves iela      
Kalugas iela Viļānu iela 1923 Калужская улица Kalugasche Strasse
Kalupes iela Mazā Palisādu iela {1861} Малая Палисадная улица Kollbachsche Strasse Kleine Palisadenstrasse
Kalvenes iela   Капьвенская улица Kalwensche Strasse
Kalves iela      
Kaļķu iela Ļeņina iela 1950 {kopā ar Brīvības bulvāri, ielu un gatvi) Известковая улица Kalkstrasse
Kalku iela Tērbatas iela 1885,1919,1990   Kalkstrasse
Kāļu iela      
Kamaldas iela      
Kamas iela Stendera iela 1923 I Камская улица  
Kameņu iela      
Kanāla iela      
Kanālmalas apstādījumi      
Kandavas iela 1961 dala Jūrkalnes iela Lielā Kandavas iela {1917} Aleksandra iela [1867] Большая Кандауская улица Кандауская улица Kandauer Strasse Grosse Kandauer Strasse Alexanderstrasse
Kangaru iela Kalnu iela   Kangernstrasse
Kantora iela   Конторская улица Kontorstrasse Comptoirstrasse
Kaņepju (Kaņepu) iela Baložu iela   Hanfstrasse
Kaņiera iela      
Kaplavas (Koplavasj iela Bornes iela [1902] Борнская улииа Koplausche Strasse Bornsche Strasse
Kapļu iela īsā iela   Hackenstrasse
Kapseļu iela   Капсюльная улица Kapselstrasse
Kapsētas iela Atlantijas iela 1961    
Kapteiņa Skaubīša iela      
Kapteiņu iela Filipa(-u) iela {1930}   Kapitänstrasse
Kapu (Kapsētas) iela Tornkalna iela 1961 Кладбищенская улица Kirchhofstrasse
Kāpu iela Cirsmas iela 1961    
Kāpu iela Tornkalna iela 1961    
Kāpu prospekts pievienota Rīgas gatves daļa    
Kara Hospitāļa iela 1885 sadalīta Patversemes ielā un Ozolu ielā   Kriegshospitalstrasse
Karātavu iela Bruņinieku iela 1859,1990 (kopā ar Botāniskā Dārza Ielu)    
Kareivju iela Oficieru iela {1861} Офицерская улица Soldatenstrasse Offizierstrasse
Kārklu iela     Bachweidenstrasse
Kārla iela Tuzova iela [1880/83]   Karlsstrasse
Kārļa Egles iela Priežu aleja    
Kārļa Ernsta fon Baijera iela Skolas iela 1754,1944,1990   Karl Ernest von Baer Strasse
Kārla Marksa iela Ģertrūdes iela 1885,1990    
Kārla Pētersona iela Ulbrokas iela 1991    
Kārla Širrena iela Lāčplēša iela 1923,1944   Carl Schirren Strasse
Kārļa Ulmaņa gatve Ernesta Tēlmaņa iela 1981    
Kārļa Vatsona iela Augusta Arāja Bērces iela 1987 Arāja - Bērces iela 1950 Vatsona iela 1923,1942 Eltonas iela 1915-1917 Elbingas iela 1911,1917 Эльбингская улица Эльтонская улица Elbingerstrasse Watsonstrasse
Karlīnes iela 1937 pievienota Miera ielai Vecā Mirušo iela [1843] Каролининская улица Karolinenstrasse Alte Todtenstrasse
Karogu iela   Флаговая улица Flaggenstrasse
Karpu iela      
Kārsavas iela     Karsauer Strasse
Kartupeļu iela Celtnieku iela 1961 Картофельная улица Kartoffelstrassse
Karūsu iela      
Kaspara iela     Kasparstrasse
Kastaņu iela Dzelmes iela 1932    
Kastaņu iela     Kastanienstrasse
Kastrānes iela     Kastransche Strasse
Katkesekeles dambis skat. Kaķasēkļa dambis    
Katlakalna iela     Katlekalnsche Strasse
Katoļu gāte (gatve) Poļu gāte 1987    
Katoļu iela Kijevas iela 1941,1950 1937 ielas da/a Kurbada iela Lielā Mirušo iela [1845] I Католическая улица Большая Мертвая улица Katholische Strasse Grosse Todtenstrasse
Katoļu izbrauce (izeja) Poļu gāte 1987 Католический выезд Katholische Ausfahrt
Katrīnas dambis 1914 dala Eksporta iela 2. Katrīndambja iela 1868 Екатерининская дамба Katharinendamm
Katrīnas dambis Katrīndambja iela 1861   Katharinenstrasse
Katrīnas iela 1. Katrīndambja iela 1868 Екатерининская улица Katharinenstrasse 1. Katharinendammstrasse
Katrīndambja iela 1868 sadalīta: 1. Katrīndambja iela (Katrīnas iela) un 2. Katrīndambja iela (Katrīnas dambis)   1. Katharinendammstrasse 2. Katharinendammstrasse Katharinenstrasse
Kauguru (Kaugera) iela   Каугернская улица Kaugernsche Strasse
Kaukāza (Kaukazijas) iela   Кавказская улица Kaukasische Strasse
Kaunas (Kaunas) iela da/a no Luīzes ielas [1880/83] Ковенская улица Kauener Strasse Kowensche (Kownosche) Strasse
Kāvu iela Kalnciema 2. šķērslīnija [1930]   Polarlichtstrasse
Kazaku iela Abrenes iela 1938 Казачья(Козачья) улица Kasakenstrasse (Kosaken-)
Kazaņas iela Tīnūžu iela 1935,1991    
Kazarmu iela 1864 sadalīta: augšgals pievienots Smilšu ielai un lejasgals - Ķēniņu ielai vidusdaļa nosaukta par Vaļņu ielu sastāvēja no. Lielo Smilšu Kazarmu, Artilērijas Kazarmu, Mazo Kazarmu un Arestantu Kazarmu ielām   Kasernenstrasse
Kazarmu iela skat. Torņa iela Jēkaba Kazarmu iela {1846} {kopā ar Ieroču Noliktavas ielu)    
Kazarmu- iela   Казарменная улица Kasernenstrasse
Kazarmu(-es) Iela Kadiķu iela 1885   Kasernenstrasse
Kazdangas iela     Katzdangensche Strasse
Kazragu iela      
Keramikas iela      
Ketlera (Iela) prospekts Kokneses prospekts 1923 Кетлерская улица Kettlerstrasse
Kijevas dārzs Klusais dārzs 1990    
Kijevas iela Katoļu iela 1861,1942,1993    
Kijevas Iela Balvu iela 1936 Киевская улица Kiewsche Strasse
Klrova Iela Elizabetes iela 1812,1990    
Kirova parks Vērmanes dārzs 1817,1990    
Kišinevas iela Ķengaraga iela 1923 Кишиневская улица Kischlnewsche Strasse
Kītera iela skat. Miesnieku iela    
Klaipēdas iela Mēmeles iela [1903/08] Мемельская улица Memeler Strasse
Klanu iela      
Kleina parks Arkādijas parks (Arkādijs) 1911,1944 Клейне парк  
Kleistu iela Jēkaba Petersa iela 1976    
Klibā Skrodera iela Zirgu iela 1440,1939    
Klijānu iela Lielā Klijānu iela {19211 Vanagu iela 1885 Соколиная улица Falkenstrasse
Kliņģeru (Kliņģera) iela   Клингерская улица Klingerstrasse
Klīversalas iela   Клюверсгольмская улица Klüversholmstrasse
Klīversalas Krasta iela   Клюверсгольмская набережная Klüversholmscheuferstrasse
Klīveru(-a) iela   Клюверная (Клюверская) улица Klüverstrasse
Klostera iela Vēstures iela 1950 daļa - Bruņniecības laukums 1942-1944 Muzeja Iela 1941,1944 1925 dala Saeimas laukums Монастырская улица Klosterstrasse
Klosterbaznīcas Iela Minsterejas iela 17. gs. s., 1923    
Klūgu iela      
Klusā iela Ķīšezera (Ķīšu ezera) iela {1868} Кишозерная улица Stille Strasse Stintseestrasse
Klusais dārzs Kijevas dārzs 1960    
Kļavu Iela Liepas iela [1880/83] Липовый переулок Ahornstrasse Lindenstrasse
Kodola iela Skolas ieta   Kernstrasse
Kojusalas dārzs     Kojenholmscher Park
Kojusalas iela   Коенгольмская улица Kojehnholmsche Strasse
Kokles iela Nidas iela 1938 Meistaru(-a) iela [1867] Мастерская улица Lautenstrasse Meistarstrasse
Kokmuižas iela 1938 sadalīta: Mīlgravja iela un Viestura prospekts    
Kokneses prospekts (iela) Keltera prospekts (iela) [1903/08] Кетлерская улица Kokenhusensche Strasse Kettlerstrasse
Koku iela   Древесная улица Baumstrasse
Kolhoznieku iela Centrāltirgus iela 1932,1990    
Kolkasraga iela     Domesnässche Strasse
Komarova prospekts skat. Kurzemes prospekts    
Komētas iela      
Komjaunatnes iela Jēkaba iela 1397, 1991    
Komjaunatnes krastmala 11. novembra krastmala 1934,1990    
Komunālā iela Riharda Vāgnera iela 1987    
Komunāru bulvāris Kalpaka bulvāris 1923,1990    
Komūnām iela Reimersa (Reimera) iela [1880/83], 1923,1944,1994    
Komunāru laukums Esplanāde [18671,1919,1942-1944, 1990    
Komunistisko Brigāžu parks Vecie Ebreju kapi 1725, 1990    
Kongresa laukums      
Kongresa parks Uzvaras parks 1923,199?    
Kongresu iela Amatu iela 1936,1944    
Koniga iela Peldu iela 18. gs. v. {1924}    
Konkordijas iela   Союзная улица Concordiastrasse
Konrāda iela Mazā Vējdzirnavu iela (1877) Кондратьевская улица Konradstrasse Kleine Windmühlenstrasse
Konstantina iela   Константиновская улица Konstantinstrasse
Konsula iela   Консульская улица Konsulstrasse
Kooperācijas iela      
Kooperatīva iela     Genossenschaftsstrasse
Kosas(-es) iela   Косенская улица Kosenhöfsche Strasse
Kosmonauta Komarova prospekts      
Kosmonautikas gatve Džohara Dudajeva gatve 1996    
Kostromas iela Virsaiša iela 1936,199? Костромская улица Kostromasche Strasse
Krāces iela     Stromschellenstrasse
Krāču iela      
Krāmera(-u) iela Krāmu iela {19301 Мелочный переулок Kramerstrasse
Krāmu (Sīkumu) iela Krāmera(-u) iela 1418 Sīktirgotāju iela 1343 Мелочный переулок Kramenstrasse
Krapes iela     Kroppenhofsche Strasse
Krāslavas iela Palisādu iela 1885 Lielā Palisādu iela 1810 Палисадная улица Большая Палисадная улица Kraslausche Strasse Palisadenstrasse Grosse Palisadenstrasse
Krāsns iela Mazā Cepļa iela 1923 Печной переулок Ofenstrasse
Krāsotāju iela   Красильная улица Färberstrasse
Krasta iela Rojas iela 1932    
Krasta iela Spailes iela 1961    
Krasta iela Sprīdīša iela 1932    
Krasta iela 1998 da/a Mazā Krasta iela (no Dzirnavu ielas 170 līdz Toma ielai 4) Daugavas Krasta iela [1867] Набережная улица Двинская набережная улица Uterstrasse Dünauferstrasse
Krastu Iela Meldru iela 1925    
Kraujas iela      
Kraukļu iela     Kolkrabenstrasse
Kravas iela      
Kreimeņu iela      
Krēslas iela Hilhena iela {1902}, 1942-1944 llķēna (llkena) Iela 1923, {1934} Īles iela {1921} Гильхенская улица Hilchenstrasse
Kreslera iela Vilhelma Kreslera iela 1987 Кресслерская улица Kresslerstrasse
Krīdenera dambis Stadiona dambis 1950 Крюденера дамба Krüdener Damm
Krievu iela Aldaru (Brūveru) iela 17. gs., {1914}   Reussische Strasse
Krievu iela   Россйская улица Reussische Strasse
Kriku iela Litenes iela 195?    
Krimuldas iela   Кремонская улица Kremonsche Strasse
    Г" t
Krišjāņa Barona iela Suvorova iela 1858 Lielā Pirts iela ? Pirts iela {1810} Суворовская улица Christian Baron Strasse Suworowstrasse Grosse Badstubenstrasse Badstubenstrasse
Krišjāņa Valdemāra dambis AB dambis 1886, [1992]    
Krišjāņa Valdemāra iela Gorkija iela 1953 (1954 pievienota Dārzniecības iela un Šarlotes ielas dala) Valdemāra iela 1923,1944 Hermaņa Gēringa iela 1942-1944 Nikolaja iela 1858 Eifonijas iela 19. gs. s. Lazaretes iela 18. gs. Николаевская улица Herman Göring Strasse Nikolaistrasse Euphoniestrasse Lazarettstrasse
Kristapa iela   Христофорская улица Christoph Strasse
Kristīnes iela      
Krīvu iela     Criwenstrasse
Krogus! a) iela   Корчемный переулок Krugstrasse
Kroņu(-a) iela 1961-1993 da/a Oškalna iela (Zemitāna iela) Коронная улица Kronenstrasse
Kronvalda bulvāris Kronvalda gatve 1942 Puškina bulvāris 1899 Lielā Jēkaba iela 1875 Пушкинский бульвар Большая Яковлевская улица Kronwald Boulevard Kronwaldsring Puschkin Boulevard Grosse Jakobstrasse
Kronvalda (dārzs) parks 15. maija dārzs 1935 Strēlnieku dārzs 1883   Schützengarten
Kronvalda gatve Kronvalda bulvāris 1923,1944   Kronwaldsring
Krosa iela i j 1(111 цц, 1/——— vācu vai.
Krotes iela     Krothensche Strasse
Krūmu iela Zīļu iela 1932    
Krūmu iela Niedru iela 1932 Кустарная улица Strauchstrasse
Krusas iela      
Krusta iela Tipogrāfijas iela 1950 Крестовая улица Kreuzstrasse
Krustabaznīcas iela Nākotnes iela 1940,1944 Huzāru iela 1914   Kreuzkirchenstrasse
Krustpils iela     Kreutzburgsche Strasse
Krūtes iela Sakņu iela {1939)   Kruthensche Strasse
Krūzes iela Dr. Poršes iela 1942-1944 Krūzmuižas iela {18681 Крузенгофская улица Krusenhöfsche Strasse Dr. Porsche Strasse
Krūzmuižas (Krūzes muižas) iela Krūzes iela 1938,1944 Крузенгофская улица Krusenhöfsche Strasse
Kubanas iela Ernesta Glika iela 1923 Кубанская улица  
Kūdras (Torfa) iela 119631 dala Mazā Dārza iela Торфяная улица Torfstrasse
Kūduma iela Saules iela    
Kuģniecības iela Augusta Dombrovska iela 1988    
Kuģu iela Spīķeru iela [1867] Корабельная улица Schiffstrasse Ambarenstrasse
Kuģu iela Vētras iela 1932    
Kuģubūves iela Martas Rinkas iela 1994    
Kuksermuižas iela Rudbārža iela 1936    
Kukšu iela Kukšu muižas iela 1902 Кукшская (Кукшенская) улица Kuckschensche Strasse Kucksenhöfsche Strasse
Kukšu muižas iela Kukšu iela {1924} Кукшская (Кукшенская) улица Kucksenhöfsche Strasse
Kuldīgas iela Palīsādu iela ¡1867] Гольдингенская улица Goldingen Strasse Palisadenstrasse
Kultūras un atpūtas parks "Mežaparks"      
Kundziņsalas Daugavas krastmala      
Kundziņsalas 1.-16. līnijas     Kundsingsholmer Linien
Kundziņsalas 5. līnija 1961 pievienota Kundziņsalas 7. līnijai    
Kundziņsalas 1.-9. šķērslīnijas     Kundsingsholmer Quqelinien
Kundziņsalas 10., 15. šķērslīnijas      
Kungu iela Daugavas iela 1941,1944 Siļķu iela 1550 Bredebeka iela 1439 Господская улица Herrenstrasse
Kungu iela Stūrmaņu iela 1925    
Kupenu iela Ziemeļblāzmas iela 1938    
Kupravas iela      
Kurbada iela dala no Katoļu ielas   Kurbadsstrasse
Kurmales (Kurmāles) iela   Курмаленская улица Kurmahlensche Strasse
Kurmanova iela Ernesta Birznieka - Upīša iela 1961 Курмановская улица Kurmanowstrasse
Kurmenes iela   Курменская улица Kurmensche Strasse
Kurmju iela     Maulwurfstrasse
Kurpju iela jeb Kurpnieku iela Šķūņu iela 18 gs.   Schuhmacherstrasse
Kurpnieku iela   Сапожная улица Schuhmacherstrasse
Kurpnieku iela jeb Kurpju iela Šķūņu iela 18 gs.   Schuhmacherstrasse
Kursīšu iela   Курситенская улица Kursltensche (Kursensche) Strasse
Kuršu iela     Kurische Strassse
Kurzemes iela Mārupes iela 1923 Курляндская улица Kurische Strassse
Kurzemes prospekts izveidots no Jāņa Rudzutaka ielas, Komarova prospekta, Popova ielas un Zolitūdes ielas daļas    
Kuznecova ieia Slāvu iela 1889,1990   Kusnezowsstrasse
Kvadrāta iela      
Kvarca iela      
Kvēles iela      
Kviešu iela      

Выбор таблицы по первой букве сегодняшнего названия улицы:

A - В - С - Č - D - E - Ē - F - G - Ģ - H - I - Ī - J - K - Ķ - L - Ļ - M - N - Ņ - O - P - R - S - Š - T - U - Ū - V - Z - Ž