Первоначальные названия улиц Риги


Выбор таблицы по первой букве сегодняшнего названия улицы:

A - В - С - Č - D - E - Ē - F - G - Ģ - H - I - Ī - J - K - Ķ - L - Ļ - M - N - Ņ - O - P - R - S - Š - T - U - Ū - V - Z - Ž

Сегодняшнее название Промежуточное название Название на русском языке (в период до 1918 года)
Название на немецком языке
Dadžu iela     Klettenstrasse
Dagdas (Dagdenes) iela Āzenes iela 1923,1944 Дагденская улица Dagdener Strasse.
Dagdas iela Porhova iela (1913) Порховская улица Dagetensche Strasse Porchower (Porchow-) Strasse
Dagmāras iela     Dagmarstrasse
Daibes (Daibenes) iela   Дайбенская улица Daibensche Strasse
Dainas (Dainas) iela     Volksliederstrasse
Daibes iela Ceraukstes iela 1961    
Dāliju iela Demmes iela 1923 Demmes muižas Iela [1902] Демменская улица Dahlienstrasse Demmensche Strasse
Dambja iela Holstmuižas (Holsten-) iela {1868/69) Гольстенгофская улица Dammstrasse Holstenhöfsche Strasse
Dammes iela Auru iela 1938,1944   Dammenhöfsche Strasse
Dammes iela Sergeja Lutina iela 1974    
Dammesmuižas (Tammes-) iela Zentenes iela 1938    
Dancigas iela Gdaņskas iela 1950 Данцигская улица Danzlger Strasse
Dandāles iela     Dannenthalsche Strasse
       
Darba iela Fabrikantu iela [1880/83],1942-1944 Фабрикантская улица Fabrikanten Strasse
Dārtas iela Eduarda Smilga iela 1966   Dorotheenstrasse
Darvina gāte Muzeja iela 1950 (kopāar Darvina ielu) skat. Bīskapa gāte    
Darvina iela Muzeja iela 1950 (kopāar Darvina gāti) skat. Bīskapa Iela    
Dārza iela   Садовая улица Gartenstrasse
Dārza iela Turaidas iela 1902   Gartenstrasse
Dārza iela Grodņas iela 1889   Gartenstrasse
Dārzaugļu iela Augļu Iela 1885 Kalna Iela (1868) Плодовая улица Gartenfruchtstrasse Obststrasse Bergstrasse
Dārzciema iela Mazā Sesku iela (1930), 1942-1944 Sermulinu iela (1924)   Kleine Iltisstrasse
Dārziņu iela      
Dārziņu 2., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 14., 16. iela      
Dārziņu līnijas      
Dārzniecības iela 1954 kopā ar dalu no Šarlotes ielas pievienota Gorkija ielai (Krišjāņa Valdemāra iela) Vāgnera'iela 1932   Gärtnereistrasse
Dārznieku iela      
Daudersalas iela      
Daudzeses (Daudzevas) iela daianoīMrJ.tes ielas i Daudsevrassche Stras.se    
Daugavas gāte     Dünagasse
Daugavas iela Kungu iela 1802,1942-1944,1991    
Daugavas Krasta iela Krasta iela 1902 Двинская набережная улица Dünauferstrasse
Daugavas krastmala 11. novembra krastmala 1934,1990    
Daugavas krasts skat. 11. novembra krastmala Двинская набережная Dünaufer
Daugavas prospekts Mazsalacas iela 1961    
Daugavgrīvas iela Dzintara iela 1932    
Daugavgrīvas iela (no Vanšu tilta līdz Podraga ielai) Dinamundes iela (1868) {1924} dala Daugavgrīvas šoseja Дюнамюндская (Усть-Двинская) улица Dünamündsche Strasse
Daugavgrīvas (ceļš) šoseja (no Podraga ielas līdz Platai Ielai) dala no Daugavgrīvas ielas   Dünamündsche (Weg) Schausse
Daugavmalas iela      
Daugavmale 11. novembra krastmala 1934,1990   An der Düna
Daugavmulžas iela Līves iela 1923 Дюнгофская улица Dünhöfsche Strasse
Daugavpils iela Dinaburgas iela 1859 Mazā Kurpnieku iela [1845] jeb Māšu iela (1846) Дюнабургская улица Малая Шустерская улица Dünaburger Strasse Kleine Schuster- oder Mattenstrasse
Dauguļu iela   Даугельнская улица Daugelnsche Strasse
Dāvida iela Ķimuļu iela 1942-1944 Давидовская улица Davidstrasse
Debesbraukšanas iela Mēness iela 1940,1944   Himmelfahrtsstrasse
Degvielas iela     Treibstoffstrasse
Dēļu iela   Досчатная улица Bretter Strasse
Demmes iela Dāliju iela 1938   Demmensche Strasse
Demmes muižas iela Dāliju iela 1938 Демменская улица Demmensche Strasse
Depkina iela Skaistkalnes iela 1950 Депкинская улица Depkinstrasse
Detlava Bratkalna iela      
Didriķeles iela 1938 pievienota Upesgrīvas ielai Дидрикильская улица Didrikilsche Strasse
Dignājas iela     Dubenaasche Strasse
Dikļu iela 1929 pievienota Druvienas iela Дикельнская улица Dickelnsche Strasse
Dīķa iela     Teichstrasse
Dīķa (Mārka) iela Mazā Alūksnes iela 1923 Прудовая улица Teichstrasse
Dinaburgas iela Daugavpils iela 1915 Дюнабургская улица Dünaburger Strasse
Dinamundes iela Daugavgrīvas iela 1915 Дюнамюндская улица Dünamündsche Strasse
Dīvaias iela      
21 inliia laukums Zemitāna laukums 1930,1998    
Dnepras iela (prospekts} Gdanskas iela 1950 Днепровский проспект  
Dobeles iela Marijas Iela {1868} Добленская улица Doblensche Strasse Marienstrasse
Doles iela Doles muižas iela {1903} Даленская улица Dahlensche Strasse
Doles muižas iela Doles iela {1921} Дапенская улица Dahlensche Strasse
Dolomīta iela      
Doma (Domes) laukums 17. jūnija laukums 1940,1944 dala- Alberta Bukshofdena laukums [1943] 15. maija laukums 1937 Lielā Mūku iela {1852} Домская площадь Domplatz Grosse Mönchenstrasse
Dombrovska iela Martas Rinkas iela 1994   Dombrowskis Strasse
Dombrovska iela Skuju iela 1932    
Donas iela Glūdas iela 1923 Донская улица Donsche Strasse
Dorotejas iela Eduarda Smilga iela 1966 Дорофеинская улица Dorotheenstrasse
Drabešu (Drabežu) iela 1939 pievienota Mežotnes ielai Drobbušu (Drabušu) iela [1902] Дроббушская (Драбужская) улица Drobbusche Strasse
Draudzības iela      
Dravnieku iela      
Dreilinu iela   Дрейлингская улица Dreylingstrasse
Dricānu iela Elija iela {1909} Ильинская улица Dritzensche Strasse Eliastrasse
Drobbušu (Drabušu) iela Drabešu (Drabežu) iela 1923 (1939pievienota Mežotnes ielai) Дроббушская (Драбужская)улица Drobbusche Strasse
Dr. Poršes iela Krūzes iela 1938,1944   Dr. Porsche Strasse
Drustu iela Drustumuižas iela [1902] Дростгофская улица Drostenhöfsche Strasse
Drustumuižas iela Drustu iela {1921} ; Дростгофская улица Drostenhöfsche Strasse *
Druvas iela Druvienas iela [1930] Dūres iela [1902] Дуренская улица ' Flurstrasse Duhrensche Strasse
Druvienas iela Druvas iela [1936]    
Druvienas iela 1929 pievienota Dikļu ielai Друвенская улица Druweensche Strasse
Druvienas iela Gailmuižas iela 1934   Druweensche Strasse
Dubnas iela      
Dubultu iela Sergeja iela {19111- Сергеевская улица Dubbelnsche Strasse Sergiusstrasse
Dūdu iela     Spuchtenstrasse
Dukura iela      
Dumbrāja iela 1987pievienota Bitera iela   Sumpfstrasse
Dūmeņu iela      
Dunalkas iela     Dubenalkensche Strasse
Dunavas iela     Dünausche Strasse
Dundagas iela   Дондангенская улица Dondagensche Strasse
Dunduru iela     Brummerstrasse
Duntes iela Duntesmuižas iela 1885 (dala no Tvaika Zāģētavas ielas) Дунтенгофская улица Duntenhöfsche Strasse
Duntesmuižas iela Duntes iela 1923 dala no Tvaika Zāģētavas Ielas Дунтенгофская улица Duntenhöfsche Strasse
Dūņu iela Šķilu iela 1962 Upes iela   Schlammstrasse
Durbes iela   Дурбенская улица Durbensche Strasse
Dūres iela Druvas iela [1936] Дуренская улица Duhrensche Strasse
Dzegužkalna parks     Kuckucksberg
Dzegužu; es) iela   Кукушкина (Кукушкинская)улица Kuckuckstrasse
Dzelmes iela Kastaņu iela   Tielenstrasse
Dzelzavas iela     Selsausche Strasse
Dzelzceļa iela   Железнодорожная улица Eisenbahnstrasse
Dzelzceļa iela Akāciju iela 1937    
Dzelzceļa tilts Zemgales tilts 1938    
Dzelzceļnieku iela dala no Šķirotavas ielas    
Dzelzs iela Kalēju iela   Eisenstrasse
Dzenu iela     Spechstrasse
Dzērbenes iela Akadēmijas iela 1963 Дзервенская улица Serbensche Strasse
Dzērbenes (Dzērbeņu) iela Brūkleņu iela 1923 Дзервенская улица Dsehrwensche Strasse
Dzērvju iela Ķeizara iela (1868) Журавлиная улица Kranichstrasse Kaiserstrasse
Dzēsu iela Upmalas iela 1950 Gabrieļa iela 1885,1944 Georga iela (1877)   Reiherstrasse
Dziesmas iela Liepu iela [1936]    
Dziesmu svētku parks Viestura dārzs 1923,1944,1990    
Dzilnas iela     Schwarzspechtstrasse
Dzintara iela Daugavgrīvas iela   Bernsteistrasse
Dzintarjūras iela Jūras iela [1936]    
Dzirciema iela Lielāsmuižas iela 1923,1924-1944 Esenhofas (ceļš) iela 18. gs. b., 1885 Gotāna ceļš 18. gs. s. Эссенгофская улица Essenhöfsche Starsse
Dzirksteles iela      
Dzirnavu dambis 1885 pievienots Dzirnavu ielai    
Dzirnavu iela Riharda Vāgnera iela 1942-1944 1885pievienota Lielā Riepnieku iela un Dzirnavu dambis Мельничная улица Mühlenstrasse Richard Wagner Strasse
Dzirnavu iela Lemešu iela 1962    
Dzirnupes iela     Mühlenfliesstrasse
Džohara Dudajeva gatve Kosmonautikas gatve 1975    
Džūkstes iela     Siuxtsche Strasse
Džutas(-es) iela Jutes iela 1902 Джутовая улица Jutesstrasse

Выбор таблицы по первой букве сегодняшнего названия улицы:

A - В - С - Č - D - E - Ē - F - G - Ģ - H - I - Ī - J - K - Ķ - L - Ļ - M - N - Ņ - O - P - R - S - Š - T - U - Ū - V - Z - Ž