Первоначальные названия улиц Риги


Выбор таблицы по первой букве сегодняшнего названия улицы:

A - В - С - Č - D - E - Ē - F - G - Ģ - H - I - Ī - J - K - Ķ - L - Ļ - M - N - Ņ - O - P - R - S - Š - T - U - Ū - V - Z - Ž

Сегодняшнее название Промежуточное название Название на русском языке (в период до 1918 года)
Название на немецком языке
Laboratorijas iela arī Lilijas iela Лабораторная улица Laboratoriumstrasse auch Lilienstrasse
Labraga iela     Labraggensche Strasse
Lāčmuižas (Berenhofas) iela 1938 pievienota Nīcgales ielai Беренгофская улица Barenhofsche Strasse
Lāčplēša iela Kārļa Širrena iela 1942-1944 Romanova iela 1885 {kopā ar Kārļa ielu jeb Romanovku) Smilšu iela [1867] 19. gs. 60-tos g. apvienotas Mazā Smilšu iela un Lielā Smilšu iela Романовская улица Latschples Strasse Carl Schirren Strasse Romanowstrasse Sandstrasse Karlstrasse
Lāču iela Mazā Lāču iela [18761,1942-1944 Малая Медвежья улица Kleine Bärenstrasse
Lāču iela skat. Gogoļa iela /555 pievienota Stacijas ielai Медвежья улица Bärenstrasse
Lādes iela     Ladenhöfschestrasse
Ladogas iela Hamburgas iela 1900,1917 Ладожская улица  
Laiciņu iela      
Laidzes (Laidzenes) iela Laidzes muižas iela [1902] Лайдзенская улица Laidsensche Strasse
Laidzes muižas iela Laidzes iela 1923 Лайдзенская улица Laidsensche Strasse
Laimas iela      
Laimdotas iela     Laimdotastrasse
Laipu iela      
Laipu iela Turgeņeva iela 1885 (kopā ar Elizabetes ielas dalu)   Stegstrasse
Laipu (Steķu) iela   Мостковая улица Stegstrasse
Laivinieku iela      
Laivinieku iela      
Laivu iela Atvaru iela 1932    
Laivu(-as) iela   Лодочний переулок Kahnstrasse
Lakstīgalu!-as) iela     Nachtigallstrasse
Laktas iela Kalēju iela [1867] Наковальная улица Ambosstrasse Schmiedestrasse
Lamberta(-as) iela Planīcas iela 1938 Ламбертская улица Lambertstrasse
Lapeņu kolonija      
Lapotnes iela      
Lapsas iela Caunes iela 1923 Лисий переулок Fuchsstrasse
Lāpstu; as) iela   Лопатная улица Spatenstrasse
Lapsu(-as) iela     Fuchsstrasse
Lapsukalna iela      
Lapu (Laubes) iela   Лиственная улица Laubstrasse
Lasmanu iela Loču iela {1921! Лоцманская улица Lootsensche Strasse
Lastādija iela pēc 1812 gada pievienota Maskavas ielai   Lastadienstrasse
Lašu iela Vēlavu iela 1962    
Lašu iela Baltāsbaznīcas iela 1932,1942 1944, 1996    
Lašu muižas (Lašu) iela Līdaku iela 1923 Лассенская улица Lassensche Strasse
Latgales dārzs Maskavas dārzs 1945    
Latgales iela Maskavas iela [1852], 1940   Lettgallische Strasse
Latgales iela      
Latviešu iela Zilupes iela 1923 Латышская улица Lettenstrasse
Latviešu Sarkano Strēlnieku laukums Rātslaukums 14. gs., 1999 - vēsturiskajās robežās    
Latviešu Strēlnieku laukums Rātslaukums 14 gs., 1999 - vēsturiskajās robežās    
Laubes iela skat. Lapu iela    
Ļaudona iela Baznīcas iela {1868/69], 1994   Laudonstrasse
Lauku! a) iela   Полевая улица Feldstrasse
Launekalna muižas iela Rudbāržu iela 1936 Лаунекальнская улица Launekalnsche Strasse
Launkalna (Launakalna) iela Rudbāržu iela 1936    
Launkalnes iela     Launekalnsche Strasse
Lautenbaha ceļš (prospekts)     Lautenbachs Weg
Lautera muižas iela Lauteres iela 11921) Лаутернская улица Lauternsche Strasse
Lauteres iela Lautera muižas iela [1902] Лаутернская улица Lauternseesche Strasse Lauternsche Strasse
Lauvas iela 1885 dala Pērnavas iela Львиная улица Löwenstrasse
Lavīzes iela Luīzes iela {1861} Луизе(и)нская улица Louizenstrasse (Luisen-)
Lazaretes iela Krišjāņa Valdemāra iela 1990   : Lazarettstrasse
Lazaretes iela Jeruzalemes iela 1998 Лазаретная улица Lazarethstrasse
Lazdonas iela Tveras iela 1885 Apbedījuma Iela {1868/69} Kalna iela [1867] Mazā Kalna iela [1852] Лаздонская улица Тверская улица Малая Горная улица Lasdohnsche Strasse Twersche Strasse Begräbnisstrasse Bergstrasse Kleine Bergstrasse
Lazdu iela     Haselnuss Strasse
Lēdmanes iela      
Lēdurgas iela dala no Mīlgrāvja ielas 1754   Loddigersche Strasse
Ledus iela Kalnciema 6. šķērslīnija [1937]   Eisstrasse
Lēģeru iela 1885 sadalīta: Matīsa iela (kopāar Palisādu jeb Noliktavu ielu,) Šarlotes iela (kopā ar 3. Ganību ielu) Лагерная улица Lagerstrasse
Lēģeru iela Alkšņu iela 1885   Lagerstrasse
Lēģeru iela skat. Nometņu iela    
Leišu iela Indrupes iela 1923 Литовская улица Littauerstrasse (Litausche-)
Lejas iela   Долинная улица Talstrasse
Lejasciema iela      
Lejupes iela      
Lemešu iela Vārpu iela 1925 Dzirnavu iela   Ahrenstrasse
Lences muižas iela Lenču iela 1923  Ленцовая упица Lenzstrasse
Lenču (Lanca) iela Lences muižas iela 1902  Ленцовая улица Lenzstrasse
Lenka iela      
Leona Paegles iela Antonijas iela 1885,1994    
Lēpju iela Pļavas iela   Wasserrosenstrasse
Leprozorija(-as) iela Linezera iela 1957    
Lēruma iela skat. Trokšņu iela    
Lestenes iela Mālpils muižas iela [1902] Лестенская улица Lestensche Strasse Lemburgsche Strasse
Lestenes muižas iela Smārdes Iela {1914} Лестенская улица Lestensche Strasse
Lībagu iela     Lipsthusensche Strasse
Lībekas iela 1932pievienota Lībiešu iela Oņegas iela 1915-1917 Любекская улица Онежская улица Lübecker Strasse
Lībiešu iela 1932 pievienota Lībekas ielai    
LTCa(-u) (Buhtes) iela   Бухтовая улица Buchtstrasse
Līču iela      
Līčupes iela Terēzes iela {1868/69}, 1991    
Līdaku iela Lašu muižas (Lašu) iela {1903} Лассенская улица Hechtstrasse Lassensche Strasse
Līdera (Līderes) iela Lidernas (Lider-)muižas iela [1902] Лидернская улица Lüdernsche Strasse Lidernsche Strasse
Lidernas (Llder-)muižas iela Līdera (Lideres) iela (19211,1923 Лидернская улица Lidernsche Strasse
Lidoņu iela     Fliegerstrasse
Līduma u) iela     Rodungsstrasse
Liedaga iela      
Liedēs iela      
Liegu iela     Leegensche Strasse
Lielā iela     Grosse Strasse
Lielā iela jeb Galvenā iela arī Akmeņu iela 1714    
Lielā Aldaru (Brūveru) iela Aldaru (Brūveru) iela 17 gs., 119141 Большая Пивоварная улица Grosse Brauerstrasse
Lielā Aleksandra iela Brīvības iela 1923,1944,1990 Brīvības bulvāris 1923,1944,1989   Grosse Alexanderstrasse
Lielā Altonavas iela arī Altonavas (ceļš) iela Ojāra Vācieša iela 1985 Альтонаская улица Grosse Altonaer Strasse
Lielā Bezdelīgu iela Bezdelīgu iela {1902! Большая Ласточковая улица Grosse Schwalbenstrasse
Lielā Bīskapa iela Bīskapa iela 16. gs., 1942-1944 Большая Епископская улица Grosse Bischofstrasse
Lielā Bišu iela Bišu iela {1868} Большая Пчельная улица Grosse Bienenstrasse
Lieiā Čuguna ieia Čuguna iela (1917), [1931]    
Lielā Dzirnavu iela Ludzas iela 1923   Grosse Mühlenstrasse
Lielā Dzirnavu iela 1885 apvienota ar Mazo Dzirnavu ielu skat. Firsa Sadovņikova iela   Grosse Mühlenstrasse
Lielā Dzirnavu Iela Pasta iela 1860 (kopāarMaio Dzirnavu ielu)   Grosse Mühlenstrasse
Lielā Fūrmaņu iela Rūdolfa Blaumaņa iela 1923 1885 dala pievienota Avotu ielai Большая Ямская улица Grosse Fuhrmannstrasse
Lielā Ganību iela Strēlnieku iela 1885,1940 IX   Grosse Weidenstrasse
Lielā Grāvju iela Valguma iela 1924 Большая Канавная улица Grosse Grabenstrasse
Lielā Grēcinieku iela Grēcinieku iela 16 gs. 1990 Большая Грешная улица Grosse Sunderstrasse
Lielā Jaunā iela Jauniela 1923 Большая Новая улица Grosse Neustrasse
Lielā Jaunavu (Jumpravu) iela Jaunavu(-as) iela 16. gs. Большая Девичья улица Grosse Jungfernstrasse
Lielā Jaunkrievu iela Maskavas iela [1852], 1940 Большая Новороссийская улица Grosse Neureussische Strasse
Lielā Jēkaba iela Jēkaba iela 1397,1991 Большая Яковлевская улица Grosse Jakobstrasse
Lielā Jēkaba iela Kronvalda bulvāris 1923,1944 Большая Яковлевская улица Grosse Jakobstrasse
Lielā Jēzusbaznīcas iela Puškina iela 1923,1944   Grosse Jesuskirchenstrasse
Lielā Kaiju iela Kaiju iela [1880/83], {1933}    
Lielā Kalēju iela Ģertrūdes iela 1885,1990   Grosse Schmiedestrasse
Lielā Kalēju iela Kalēju iela 17. gs. s.. 1938 Большая Кузнечная улица Grosse Schmiedestrasse
Lielā Kalna iela Kalna iela [1917] Большая Горная улица Grosse Bergstrasse
Lielā Kandavas iela Kandavas iela 1885, {1924} Большая Кандауская улица Grosse Kandauer Strasse
Lielā Klijānu iela Klijānu iela {1933}    
Liela Kurpnieku iela Ludzas ieta 1923   Grosse Schustersirasse
Lielā Ķēniņu iela Riharda Vāgnera iela 1987 1938 daļa pievienota Vaļņu ielai Большая Королевская улица Grosse Königstrasse
Lielā Lāču iela 1937 gadā kopā ar Karlīnes ielu pievienota Miera ielai Большая Медвежья улица Grosse Bärenstrasse
Lielā Laipu iela Saukas iela {1896/971   Grose Stegstrasse
Lielā Lēģeru iela Nometņu (Lēģeru) iela (1914), 1923, 1991 Большая Лагерная улица Grosse Lagerstrasse
Lielā Loka iela      
Lielā Lubānas iela Lubānas (Lubānes) iela (1902), 1923 Большая Лубанская улица Grosse Lubansche Starsse
Lielā Miesnieku iela Miesnieku (Kītera) iela 1397, (19141, {19331   Grosse Küterstrasse
Lielā Mirušo iela Katoļu iela 1861,1942,1993 Большая Мертвая улица Grosse Todtenstrasse
Lielā Monētu iela Monētu (Minc) iela 1434, {19141 Большая Монетная улица Grosse Münzstrasse
Lielā Mūku iela Doma (Doms) laukums 1885,1923, 1942-1944,1987   Grosse Mönchenstrasse
Lielā Nevas iela Rūdolfa Blaumaņa iela 1923 Большая Невская улица Grosse Newastrasse
Lielā Ozolu iela   Большая Дубовая улица Grosse Eichenstrasse
Lielā Palisādu iela Krāslavas iela 1938 Большая Палисадная улица Grosse Palisadenstarsse
Lielā Palisādu iela jeb Palisādu iela Vīlandes iela 1885,1991   Grosse Palisadenstarsse
Lielā Parka iela Merķeļa iela 1923 ,1944   Grosse Parkstrasse
Lielā Peitava iela Alksnāja iela 1401,1987    
Lielā Peldu iela Peldu iela 18.gs. v., (1924) Бопыиая Ппавучая улица Grosse Schwimmstrasse
Lielā Pētera iela Lielā Pēterbaznīcas iela {18101,1942    
Lielā Pēterbaznīcas iela Lielā Pētera iela 1940 Большая Петроцерковная улица Grosse Petrikirchenstrasse
Lielā Pils iela Pils iela 1495, {1896/971 Большая Замковая улица Grosse Schlosstrasse
Lielā Pirts iela Krišjāņa Barona iela 1923   Grosse Badstubenstrasse
Lielā Riepnieku iela 1885 gadā pievienota Dzirnavu ielai   Grosse Reeperstrasse
Lielā Salas iela Salas iela {1903} Большая Островская улица Grosse Holmstrasse
Lielā Sesku iela Sesku iela {19251, {1933}    
Lielā Skārņu iela Skārņu iela 1408, {1924} Большая Резницкая улица Grosse Scharrenstrasse
Lielā Smilšu Iela Lāčplēša iela 1923,1944 Большая Песочная улица Grosse Sandstrasse
Lielā Smilšu iela arī Smilšu iela 1885 daļa pievienota Vaļņu ielai   Grosse Sandstrasse
Lielā Spārnu iela Spārnu iela [1880/831,11902! Большая Крыловая улица Grosse Flugelstrasse
Lielā Stacijas iela Stacijas iela {1902}   Grosse Stationsstarsse
Lielā Svaru Iela Svaru iela {1924}, 1999 Большая Важенная улица Grosse Waagestrasse
Lielā Trokšņu (Lēruma) iela Trokšņu (Lēruma) iela 13. gs., (1914), (1924) Большая Шумная улица Grosse Lärmstrasse
Lielā Zirgu iela Zirgu iela 1440,1939 Большая Конная улица Grosse Pferdestrasse
Lielāsmuižas iela Dzirciema iela 1938,1944   Essenhöfsche Strasse
Lielezeres iela Ezermuižas iela 1889 Эссернская улица Grossessernsche Strasse Essernsche Strasse
Lielgabalu iela Šķūņu iela [1867] Пушечная улица Kanonenstrasse Scheunenstrasse
Lielirbes iela mūsdienu trase kopš 1978   Grossirbensche Strasse
Lielupes iela Rīgas iela {19301   Kurländische Aa Strasse
Lielvārdes iela pievienota Rembates iela   Lennewardensche Strasse
Lienes iela 1935 daļa pievienota Vagonu ielai Helēnas iela {1877) Еленинская улица Helenstrasse
Liepājas iela pēc 1928 pievienota Smārdes iela 1921 dala Lutriņu iela Либавская улица Libauer (Llbausche) Strasse
Liepas(-u) iela Kļavu iela 1923 Лиловый переулок Lindenstrasse
Liepkalnu es) iela      
Liepmuižas (Liepas muižas) iela Zvārdes iela 1938 Линденгофская улица Lindenhöfsche Strasse
Liepu iela Mazā Alūksnes iela 1923   Lindenstrasse
Liepu iela      
Liepu iela Ēdoles Iela {1889!   Lindenstrasse
Liepu(-as) iela Dziesmas iela 1962   Lindenstrasse
Liepupes Pernigeles iela 1911 Пернигельская улица Pernigelsche Strasse
Liesmas iela      
Lietus iela      
Lietuvju iela Zakšu (Sakšu) iela [1880/83]    
Līgatnes iela Goslera (Goslara) iela 1914,1917 Angaras Iela 1915-1917 Ангарская улица Ligater Strasse Gosslarer Strasse
Lignuma iela      
Līkā iela     Krumme Strasse
Līksnas iela 1936 pievienotalufos iela Poltavas iela {18771 Полтавская улица Lixnaer (Liksensche) Strasse Poltawsche Strasse
Lilastes iela      
Lilijas iela Emmas Iela 1898 Эммаская улица Lilienstrasse Emmastrasse
Lilijas iela arī Laboratorijas iela   Lilienstrasse
Lilitas Bērzinas iela Šarlotes iela 1885,1990    
Limbažu iela Palisādu iela [1867] Лемзальская улица Lemsalsche Strasse Palisadenstrasse
Linarda Laicena iela Nometņu iela 1923, 1992    
Linavas iela     Linnauer Strasse
Līneburgas iela Sudraba Edžus iela 1987 Люнебургская улица Lüneburger Strasse
Linezera iela Leprozorijas iela(-a) [1936]    
Līnijas iela Platones iela 1932    
Līnijas Iela Stadiona iela 1954 Линейная улица Linienstrasse
Linu laukums      
Līnu iela     Schleienstrasse
Līnu iela      
Litenes iela Kriku iela 1954    
Līvānu iela Penzas iela 1889 Пензенская улица  Lievenhöfsche Strasse Pensaer(Pensasche) Strasse
Līvbērzes iela     Lievenbehrsensche Strasse
Līvciema iela daja no Ēbe|muižas ielas Meža iela [1867]  Эбельсгофская (дорога) : улица  Livendorfer Strasse ; Waldstrasse
Līves iela Daugavmuižas iela [1902] Дюнгофская улица Dunhotsche Strasse
Līvu Iela Salacas iela 1923 Ливонская улица  Liewenstrasse
Līvu laukums Filharmonijas skvērs 1950    
Lizuma iela     Lysohnsche Strasse
Loču iela Lasmaņu iela 1881 Лоцманская улица Lotsenstrasse Lootsensche Strasse
Loka iela      
Lokomotīves iela      
Loma(-u) iela      
Lomonosova iela Samarina iela 1923,1944 Kājnieku iela 1942-1944 Saratovas iela 1890 Саратовская улица Infanteriestrasse' Saratowsche Strasse
Lopkautuves iela   Скотобойная улица Schlachthausstrasse
Lorupes iela      
Lovates iela Armisteda iela 1930,1996    
Lubānas( es) iela Lielā Lubānas iela 1861 Лубанская улица Большая Лубанская улица Lubahnsche Strasse Grosse Lubansche Strasse
Lubezeres iela Lubezeres muižas iela {1903} Лубэзернская (Лубессернская) улица Lubbessernsche (Lubesernsche) Strasse
Lubezeres muižas iela Lubezeres iela 1923 Лубэзернская (Лубессернская) улица Lubbessernsche (Lubesernsche) Strasse
Lucavas iela /957 pievienota Ernesta Tēlmaņa ielai skat. Kārļa Ulmaņa gatve    
Ludendorfa laukums Vašingtonas laukums 1931,1944,1990   Ludendorffplatz
Ludviķa (Ludviga) iela   Людвигская улица Ludwigstrasse
Ludzas iela Jaroslavas iela 1885 Lielā Dzirnavu iela {1868} Lielā Kurpnieku iela [1858] Ярославская улица Большая Шустерская улица Ludsensche Strasse Jaroslawsche Strasse Grosse Mühlenstrasse Grosse Schusterstrasse
Lugažu iela Pīļumuižas iela ¡1898/99] Пиленгофская улица Luhdesche Strasse ; Pihlenhofsche Strasse
Luīzes iela Lavīzes iela {1921} Луизе(и)нская улица Louizenstrasse
Luīzes iela 1889 daja Grīvas iela dala Kaunas iela   Louizenstrasse
Lūkas (Lūkas) iela Stadiona iela 1961 Лукинская улица Lukasstrasse
Lūšu iela     Luchsstrasse
Lutriņu iela dala no Liepājas ielas   Luttringensche Strasse
Lutriņu muižas iela ap 1921 pievienota Robežu ielai Луттрингенская улица Luttringensche Strasse

Выбор таблицы по первой букве сегодняшнего названия улицы:

A - В - С - Č - D - E - Ē - F - G - Ģ - H - I - Ī - J - K - Ķ - L - Ļ - M - N - Ņ - O - P - R - S - Š - T - U - Ū - V - Z - Ž