Первоначальные названия улиц Риги


Выбор таблицы по первой букве сегодняшнего названия улицы:

A - В - С - Č - D - E - Ē - F - G - Ģ - H - I - Ī - J - K - Ķ - L - Ļ - M - N - Ņ - O - P - R - S - Š - T - U - Ū - V - Z - Ž

Сегодняшнее название Промежуточное название Название на русском языке (в период до 1918 года)
Название на немецком языке
Nabas muižas iela Nabes iela {1914} Набеннская (Наббенская) улица Nabbensche Strasse
Nabes(-as) iela 1932 daja pievienota Remtes ielai Nabas muižas iela 1902    
Nākotnes iela Krustabaznīcas iela 1936,1942 1944, 1992    
Namdaru iela      
Nameja (Nameiša) bulvāris Ranka dambis 18. gs., 1942-1944,1990    
Nāras iela     Nixenstrasse
Narofominskas iela Hāmaņa iela {1902}, 1990    
Narvas iela   Нарвская улица Narwasche Strasse
Natālijas iela     Natalienstrasse
Naudītes iela     Nauditensche Strasse
Naujenes iela     Naujensche Strasse
Nautrēnu iela      
Nēģu iela     Neunaugenstrasse
Neibādes iela Saulkrastu iela 1936 Нейбадская улица Neubader Strasse
Nelku iela   Гвоздичная улица Nelkenstrasse
Neretas iela Zaldātu iela [1880/83] Солдатская улица Nerftsche Strasse Soldatenstrasse
Nesaules iela 1960 dala pievienota Varoņu ielai daļa no Bērnudraugu ielas    
Nīcas iela     Niederbartausche Strasse
Nīcgales iela 1991 pievienota Andreja Jerjomenko iela 1938 pievienota Lāčmuižas iela Gersikas iela 1932   Nitzgaller Strasse
Nidas iela Kokles iela 1939    
Niedru iela Krūmu iela [1880/83]   Schiltstrasse
Niedru iela      
Nīgrandes iela     Nigrandensche Strasse
Nikolaja bulvāris 1885gadākopāarB\\sķu ielu pievienots Nikolaja ielai skat. Krišjāņa Valdemāra iela   Nikolai Boulevard
Nikolaja iela Krišjāņa Valdemāra iela 1990 1885 pievienota Blieķu iela un Nikolaja bulvāris Николаевская улица Nikolaistrasse
Nikolaja Ostrovska iela Vila Olava iela 1990    
Nikolaja Rēriha iela Eduarda (Edvarda) iela 1908 Эдуардовская улица Eduardstrasse
Nīkrāces iela     Niekratzensche Strasse
Nirzas iela Ebreju iela 1885,1990   Nersastrasse
Nītaures iela   Нитауская улица Nitausche Strasse
Nogāzes iela      
Noliktavas (Pak, Paku) iela Šlagetera iela 1942-1944 Пакгаузная улица Packhausstrasse Schlageterstrasse
Noliktavu iela Mazā Peitavas iela ap 1864    
Nomales iela dala no Skautu ielas    
Nomaļu iela Akaču iela 1961   Abseitsstrasse
Nometņu (Lēģeru) iela Linarda Laicena iela 1959 Lielā Lēģeru iela 1861 Большая Лагерная улица Grosse Lagerstrasse
Nometņu laukums      
Nordeku iela   Нордексгофская улица Nordeckshöfsche Strasse
Nordeķu parks      
Novgorodas prospekts Siguldas (iela) prospekts 1923 Новгородский проспект Nowgoroder Prospekt
Nummurmuižas (Nummer-) iela Ziepniekkalna iela 1938 Нуммерсгофская улица Nummerhöfsche Strasse
Nurmuižas iela Paltmales iela 1923 Нурмгузенская улица Nurmishöfsche (Nurmhusensche) Strasse
Nevas iela Rūdolfa Blaumaņa iela 1923 Невская улица Newastrasse

Выбор таблицы по первой букве сегодняшнего названия улицы:

A - В - С - Č - D - E - Ē - F - G - Ģ - H - I - Ī - J - K - Ķ - L - Ļ - M - N - Ņ - O - P - R - S - Š - T - U - Ū - V - Z - Ž