Первоначальные названия улиц Риги


Выбор таблицы по первой букве сегодняшнего названия улицы:

A - В - С - Č - D - E - Ē - F - G - Ģ - H - I - Ī - J - K - Ķ - L - Ļ - M - N - Ņ - O - P - R - S - Š - T - U - Ū - V - Z - Ž

Сегодняшнее название Промежуточное название Название на русском языке (в период до 1918 года)
Название на немецком языке
Pabažu iela     Pabbascher Strasse
Paceplīša(-u) iela      
Padomju bulvāris Basteja bulvāris 1861,1990 1950 pievienots Aspazijas bulvāris    
Padures iela     Paddernsche Strasse
Paegļu iela     Wacholderstrasse
Pagarināšanas iela Mazā Caunes iela 1932 Продольный переулок Längstrasse
Paipalu iela      
Paisuma iela      
Pakalnes iela Kalnu iela    
Pakalniešu iela     Unterbergensche Strasse
Paku (Pak) Iela skat. Noliktavas iela    
Palangas iela   Полангенская улица Polangensche Strasse
Palasta iela Palejas iela (1902] Дворцовая улица Palaisstrasse
Palejas iela Palasta iela 18.gs„ (1921} ; Дворцовая улица Palaisstrasse
Paleias iela      
Pāles iela     Sepkiillsche Strasse
Palīdzības iela   Вспомогательная улица Hilfstrasse
Pallsādu iela Limbažu iela 1885   Palisadenstrasse
Palisādu iela Krāslavas iela 1938 Палисадная улица Palisadenstrasse
Palisādu iela jeb Lielā Palisādu iela VTlandes iela 1885 1991   Palisadenstrasse oder Grosse Palisadenstrasse
Palisādu iela Matīsa iela 1885,1990 (1885 kopā ar Lēģeru ielu)   Palisaden oder Lagerstrasse
Palisādu iela Kuldīgas iela 1885   Palisadenstrasse
Palmu iela   Пальмовая улица Palmstrasse
Palsas iela      
Paltmales iela Nurmuižas iela [1916] Нурмгузенская улица Paltemalsche Strasse Nurmishöfsche (Nurmhusensche) Strasse
Pamuālu iela     Pampelnsche Strasse
Papardes iela      
Parādes iela     Paradenstrasse
Parādes laukums Esplanāde [1867], 1919,1942-1944,1990    
Parka Iela Alfrēda Kalniņa iela 1951 Парковая улица Parkstrasse
Parka iela      
Pārmiju iela      
Pārslas iela Grāvjumuižas (Gravēs muižas) iela {1906}, 1942-1944 Гравенгофская улица Gravenhöfsche Strasse
Pasta (Pastes) iela 19. gs. b. dala pievienota Kārla ielai 13.janvāra iela) apvienotas Mazā Dzirnavu iela un Lielā Dzirnavu iela Почтовая улица Poststrasse Grosse Mühlenstrasse Kleine Mühlenstrasse
Pastendes iela     Postendensche Strasse
Patkules iela      
Patversmes iela da/a no Kara Hospitāļa ielas Приютская улица Asylstrasse Kriegshospitalstrasse
Patversmes izbrauce Bīskapa gāte 1923,1942-1944 Богадатепьный (Богадельный) выезд Stlsftsausfahrt
Pauguru iela Kalnciema 6. līnija [1934]   Hugelstrasse
Paula Dauges Iela Hipokrāta iela 1991    
Paula Lejiņa iela      
Paulučl iela Merkela iela 1923,1944 Паулуччи улица Pauluccistrasse
Pavasara gatve Pavasara iela (prospekts) {19401   Fruhlmgsstrasse
Pavasara iela (prospekts) Pavasara gatve 1981   Frühlingsstrasse
Pavlova iela Višķu iela 1991    
Pāvu iela     Pfauenstrasse
Pededzes iela      
Peitava iela Peitavas (Peitau) iela 1864,1923    
Peitava iela Alksnāja iela 1401,1987   Peitaustrasse
Peitavas (Peitau) iela Mazā Peitava (Peitau) iela 17. gs. Peitava iela 1577 Rēzes ra/Rēzena iela 1568 Пейтауская улица Peitaustrasse
Pēkšēna iela     Pehkschenstrasse
Peldu iela Lielā Peldu iela 11846) Mitova iela 1481 Koniga Iela 1436 Cūku Iela 1401 Vīgbolda Iela 1349 Плавучая улица Большая Плавучая улица Schwimmstrasse Grosse Schwimmstrasse
Peldu Iela Vasarnieku iela 1961    
Pelnu iela      
Penkules iela     Pankelhöfsche Strasse
Penzas iela Līvānu iela 1923 Пензенская улица Pensaer (Pensasche) Strasse
Perekopa iela Praulienas iela 1991    
Pērkones iela     Perkuhnensche Strasse
Pērļu iela Pļavu iela   Perlenstrasse
Pērnavas iela dala no Lauvas ielas Пернавская улица Pernauer Strasse
Pernlgeles iela Liepupes iela 1923 Пернигельская улица Pernlgelsche Strasse
Pērses iela Mazā Ņevas iela 1885 Mazā Fūrmaņu iela {1868) Малая Невская улица Persestrasse Kleine Newastrasse Kleine Fuhrmanstrasse
Pētera iela Sīmana iela 1885   Peterstrasse
Pētera laukums dala no Pēterbaznīcas laukuma Pēterabaznīcas iela {1846), 199?    
Pētera Pāvila iela Citadeles iela 1923,1944 Петро Павловская улица Peter Paulsstrasse
Pētera parks Uzvaras parks 1923    
Pētera Stučkas iela Tērbatas iela 1885,1919,1990    
Pēterbaznīcas iela Pētera laukums 1940,1944 dala no Pēterbaznīcas laukuma Петроцерковная улица Petrikirchenstrasse
Pēterbaznīcas laukums Pētera laukums 1940,1944 dala Pēterbaznīcas iela Петроцерковная площадь Petrikirchenplatz Petrifriedhofplatz
Pēterburgas (Petrogradas) šoseja Brīvības gatve 1935,1944,1990 Петербургское (Петроградское) шоссе Petersburger Chaussee
Pētermuižas iela Viesītes iela 1932   Peterhöfsche Strasse
Pētermuižas iela Grenču iela 1938    
Pētersalas iela   Петергольмская улица Peterholmsche Strasse
Pēterupes iela Tilzītes Iela 1911,1917 Baikāla Iela 1915-1917 Байкальская улица Тильзитская улица Peterbachstrasse Tilsiterstrasse
Piebalgas iela     Pebalgsche Strasse
15. maija dārzs Kronvalda (dārzs) parks 1931,1942, 1965    
15. maija laukums Doma (Domes) laukums 1885, 1923, 1942-1944,1987    
Piedrujas iela     Oberdünasche Strasse
Piejūras dabas parks      
Piekrastes iela      
Piena iela   Молочная улица Milchstrasse
Pienēnu iela      
Piestātnes iela Stacijas iela   Haltestellenstrasse
Pīkola iela     Plkolstrasse
Pīlādžu iela     Pielbeerenstrasse
Pildas iela     Plldensche Strasse
Pilotu iela Meža iela {18611, 1992    
Pils iela Lielā Pils iela (18101 Rēderu iela 1316 Замковая улица Schlossstrasse Grosse Schlossstrasse
Pils laukums Pionieru laukums 1941,1944 Jāņa Čakstes laukums 1928 Pilsgrāvja laukums 1783 Замковая площадь Schlossplatz
Pilsgrāvja laukums Pils laukums 18. gs., 1942-1944, 1987    
Pilsoņu iela   Гражданская улица Bürgerstrasse
Piltenes iela   Пипьтенская улица Piltensche Strasse
Pīļu iela     Entenstrasse
Pīlumulžas iela Lugažu iela 1938 Пиленгофская улица Pihlenhöfsche Strasse
Piņķu iela Usmas iela 1932 Piņķu muižas iela 1889 .    
Piņķumuižas iela Usmas iela 1932 Pinku iela 1923 Пинкенгофская улица Pinkenhöfsche Strasse
Pionieru iela 1961 pievienota Suvorova ielai (Aleksandra Čaka iela un Marijas iela) dala no Jaunās ielas Пионерская улица Pionierstrasse
Pionieru laukums Pils laukums 18. gs., 1942-1944,1987    
Pīpeņu iela      
1. Ganību dambja iela Pulkveža Brieža iela 1923,1995   1. Weidendammstrasse
1. Ganību dambis Pulkveža Brieža iela 1923,1995 1 Выгонная дамба 1. Weidendamm
1. Ganību iela Antonijas iela 1885,1994   1. Weidenstrasse
1. Katrīndambja iela Katrīnas iela 1885   1. Katharinendammstrasse
1. Kurmanova iela Ernesta Birznieka-Upīša iela 1961   1. Kurmanowstrasse
1. Keizardārza iela 1885 pievienota Elizabetes ielai   1. Kaisergarten Strasse
1. Līnija Sniķeres iela 1938 1 Линия 1ste Linie
1. Vidus iela Vidus iela 1885,1944   1. Mittelstrasse
Pirts iela Viļakas iela 1961 Банная улица ßadstubenstrasse
Pirts iela Krišjāņa Barona iela 1923   Badstubenstrasse
Pirts iela jeb Marijas iela Martas iela 1885   Marien- oder Badstubentrasse Marthastrasse
Planīcas iela Remtes muižas iela (1933) Lamberta iela [1902] Ламбертская улица Planetzensche Strasse Lambertstrasse
Planku iela   Планковая улица Plankenstrasse
Platā iela      
Plāteres iela     Weissenseesche Strasse
Platones iela Līnijas iela (19301   Platonsche Strasse
Plaužu iela      
Plēksnes iela Smilšu iela   Strandhaferstrasse
Plekstes iela      
Plēnes iela Plienciema iela (19241 Plienes iela [1917]   Plönensche Strasse
Pleskavas iela Skrindu iela 1938,1991    
Pleskodāles iela   Плескодальская улица Pleskodahlstrasse
Plēsuma iela      
Pletenberga iela Ķīšezera iela 1923 Плетенбергская улица Plettenbergstrasse
Plienciema iela Plēnes iela [1936]    
Plienes iela     Plönensche Strasse
Pliskavas iela skat. Marijas iela   Pleskauer Strasse
Pliskavas (Pleskavas) iela Bērzpils iela 1936 Псковский переулок Pleskauer Strasse
Plostnieku iela      
Plostu iela Salaspils iela 1932   Flossstrasse
Pludinu iela      
Pludmales iela      
Plūmju iela      
Pļavas iela Lēpju iela 1925    
Pļavas(-u) iela   Луговая улица Wiesenstrasse
Pļaviņu iela Mazā Maskavas iela 119611 Малая Московская улица Stockmannshöfsche Strasse Kleine Moskauer Strasse
Plavnieku iela      
Pļavu iela Pērļu iela 1935    
Podraga iela   Подерааская улица Poderaasche Strasse
Pokrova iela Mēness iela 1940,1944 Покровская улица Pokrowstrasse
Policijas Kazarmu sēta Jāņa sēta 1902 Полицейско-Казарменный Двор Polizeikasermenhof
Polockas ceļš jeb Maskavas /e/jJaunkrievu ceļš Maskavas iela [1852], 1940    
Polockas iela Satekles iela 1938 Полоцкая улица Polockerstrasse
Poltavas Iela Līksnas iela 1923 Полтавская улица Poltawsche Strasse
Poļu gāte Tūristu iela 1950 Katoļu gāte 1923 Katoļu izbrauce (izeja) {1900} Baznīcas izbrauce 1863 Католический выезд Katholische Ausfahrt Kirchen Ausfahrt
Popes iela Bērzu iela   Popensche Strasse
Popova iela skat. Kurzems prospekts    
Popova iela Visvalža iela 1936 Попова улица Popowstrasse
Porhova iela Dagdas iela 1923 Порховская улица Porchower Strasse (Porhowstrasse)
Poruka iela     Porukstrasse
Posma iela      
Prāgas iela     Prager Strasse
Praulienas iela Perekopa iela 1983    
Preiļu iela     Preilensche Strasse
Priedaines iela Blīdenes iela [1903/08], [1934]    
Priedaines iela     Kiefernhaltsche Strasse
Priedkalna iela Borovska iela 1950 Priežukalna iela 1942-1944 Bēnes iela [1903/08] Бененская улица Kiefernbergstrasse Behenesche Strasse
Priedkalnes iela      
Priekšpils iela Sakaru iela {1921}, 1944   Vorburgsche Strasse
Priekules iela     Preekulnsche Strasse
Priežu aleja Kārļa Egles iela 1975    
Priežu iela   Сосновая улица Kiefernstrasse
Priežukalna iela Priedkalna iela 1924.1944,1992   Kiefernbergstrasse
Progresa iela     Fortschrittstrasse'
Projekta iela   Проектированная улица Projektierte Strasse
Promenades iela   Променадная улица Promenadenstrasse
Prūšu iela Eduarda Smiltēna iela 1950   Pruzzenstrasse
PSKP XXII Kogresa parks Uzvaras parks 1923,199?    
Pūces iela     Eulenstrasse
Pudika iela     Puddingstrasse
Puikules iela Upes prospekts    
Puku iela   Цветочная улица Blumenstrasse
Puku iela 1885 daja Sofijas iela   Blumenstrasse
Pulka iela   Полковая улица Regimentsstrasse
Pulkveža Brieža iela 1. Ganību dambis 1885,1942-1944,1991 Sverdlova iela 1940,1944 1. Ganību Dambja iela 19. gs. I p. 1 Выгонная дамба 1. Weidendamm Oberst Briedis Strasse 1. Weidendammstrasse
Pulkveža Laša iela Jura Alunāna iela 1923,1944   Oberst Lasch Strasse
Punduru iela     Pundernsche Strasse
Pūpolu iela     Weidenkatzchengasse
Pupu iela Šautuves iela 1938 Бобовая улица Bohnenstrasse
Pureņu iela     Kullerkuppenstrasse
Pūres iela     Puhrensche Strasse
Purmsātu iela     Pormsahtensche Strasse
Purva iela   Болотная улица Moorstrasse
Purva iela Ūnijas (Umona) iela {1902}, 1924,1990 Болотная улица Moorstrasse
Purva skvērs      
Purvciema (Puraciema) iela   Мордорфская улица Moordorfsche Strasse
Pussalas iela      
Puškina bulvāris Kronvalda bulvāris 1923,1944 Пушкинский бульвар Puschkin Boulevard
Puškina iela Smoļenskas iela 1885,1942-1944 Lielā Jēzusbaznīcas iela {1846} Смоленская улица Puschkinstrasse Grosse Jesuskirchenstrasse
Putnu iela   Птичья улица Vogelstrasse
Putu iela      

Выбор таблицы по первой букве сегодняшнего названия улицы:

A - В - С - Č - D - E - Ē - F - G - Ģ - H - I - Ī - J - K - Ķ - L - Ļ - M - N - Ņ - O - P - R - S - Š - T - U - Ū - V - Z - Ž